linkedin

مال:قرر مجلس ادارة بنك تونس العربي الدولي BIAT تعيين المراقب العام للبنك معز حاج سليمان مديرا عاما للبنك خلفا لمحمد العقربي الذي سيلتحق بمجلس الادارة كعضو.